Horizon Europe in its second pillar

🎯Horizon Europe në shtyllën e tij të dytë (Sfidat Globale dhe Konkurеnca Industriale Evropiane) ka një grup prej 25 thirrjesh për një grant në grupin e tretë “Siguria Civile për Shoqërinë”.
✂Afati i fundit: 20/11/2024
🔗Më shumë informacion në linkun: https://shorturl.at/qIUY7

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *