НОВ ПОВИК: Меѓусебно поврзани иновативни екосистеми

Рамковна програма Хоризонт Европа (ХОРИЗОНТ)
Целта на оваа тема е да поттикне создавање на ефикасни, отворени, инклузивни и меѓусебно поврзани европски иновациски екосистеми.
Темата ќе поддржи стратешки ориентирани долгорочни програми на активности (акциони планови) за да им овозможат на властите одговорни за јавните национални, регионални или локални политики и програми за иновации, со учество на приватниот сектор и актери за истражување и иновации, да спроведат заеднички активности во насока на иновации, истовремено справувајќи се со предизвиците на ЕУ, национално, регионално и локално ниво.
Апликантите се охрабруваат да размислат за времетраење на проектот од најмалку пет (5) години.

Leave a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *