За нас

KOИ СМЕ НИЕ?

Pro Solution Grants NMK е многу иновативна и флексибилна консултантска компанија во однос на обезбедувањето консултантски услуги.

Нашата работа се состои од олеснување и изнаоѓање развојни средства за компаниите кои бараат постојан раст, консултации за предностите од користењето иновативна технологија во производствениот процес, консултации за зголемување на енергетската ефикасност и користењето на обновливите извори на енергија, зголемување на одговорноста на компанијата и правење на еко- пријателски.

Koнсултантите во Pro Solution Grants NMK секогаш ги исполнуваат своите обврски навреме и со максимална одговорност кон нашите клиенти.

НАШАТА МИСИЈА И НАШАТА ВИЗИЈА

Нашата посветеност лежи во обезбедување стручни насоки и поддршка за компаниите и организациите кои бараат можности за финансирање од различни програми за грантови. Нашата мисија е да им помогнеме на клиентите да идентификуваат соодветни можности за грантови и успешно да се движат низ сложениот процес на аплицирање.

Нашиот клучен пристап е да обезбедиме персонализирано водство, како и да изградиме трајни партнерства. Нашата компанија работи на градење долгорочни партнерства, помагајќи им да обезбедат финансирање не само за еднократни проекти, туку и за тековни иницијативи и програми.

Нашата визија е да станеме најистакната консултантска компанија на национално и регионално, како и доверлив советник на приватни компании и организации кои се
обидуваат да преземат понатамошни чекори во нивниот развој.

НАШАТА МРЕЖА

Нашата широка транснационална партнерска мрежа ни овозможува да собереме партнерски организации од различни националности и работни области, покривајќи ги потребните компетенции и експертиза за да се обезбеди успех на нашите проекти. Тоа е вредна алатка која ни овозможува нам и на нашите клиенти да работиме на проекти кои имаат вистинска европска димензија.

Нашиот мултинационален пристап е особено корисен во справувањето со предизвиците што се јавуваат поради различните политички поставки и различните културни, јазични, економски и социјални контексти во земјите од ИПА, како и во рамките на Европската унија. 

Постојано се стремиме да ја прошириме и развиваме
нашата мрежа за да се осигураме дека можеме да им обезбедиме на нашите клиенти најдобра можна поддршка за нивните проекти.

Сакате да видите што можеме да направиме за вашиот бизнис?