СЛУЖБА ЗА ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИСТРАЖУВАЊА

🇲🇰 Нашиот тим е посветен да ве поддржи во пловидбата кон светот на грантови од ЕУ и би сакале да споделиме со вас прирачник што неодамна го откривме. „Водичот за финансирање од ЕУ – издание за 2023 година“ објавен од Службата за истражување на Европскиот парламент (EPRS) дава многу корисен преглед на можностите за финансирање од ЕУ за 2021-2027 година, сумирајќи што потенцијалниот апликант треба да знае за секоја од програмите за финансирање. Документот е сегментиран во поглавја по индустрии/сектори, што значи дека различни страни од различни предметни области лесно можат да проверат што одговара на нивните интереси.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747110/EPRS_STU(2023)747110_EN.pdf

Leave a Comment

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *