SHËRBIMI KËRKIMOR PARLAMENTAR EVROPIAN

🇦🇱Ekipi ynë është i përkushtuar për t’ju fuqizuar lundrimin e juaj në botën e granteve të BE-së dhe ne dëshirojmë të ndajmë me ju një burim informacioni që kemi zbuluar së fundmi. ‘Udhëzuesi për financimin e BE-së – Botimi 2023’ i publikuar nga Shërbimi i Kërkimeve Parlamentare Evropiane (EPRS) ofron një pasqyrë shumë të dobishme të mundësive të financimit të BE-së për 2021-2027, duke përmbledhur atë që një aplikant potencial duhet të dijë për secilin nga programet e financimit. Dokumenti është i segmentuar në kapituj sipas industrive/sektorëve, që do të thotë se palë të ndryshme nga fusha tematike të ndryshme mund të kontrollojnë lehtësisht se çfarë u përshtatet interesave të tyre.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747110/EPRS_STU(2023)747110_EN.pdf

Leave a Comment

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *